Çocuklarda meme hastalıkları

Yenidoğanda Göğüs Büyümeleri: Yenidoğan çocuklarda hayatın birinci birkaç haftası içerisinde anneden geçen hormonlar nedeni ile göğüste büyüme görülebilir.Hem kız hem erkek çocuklarda görülebilen bu büyüme sonucu göğüs başından süte misal halk ortasında ‘cadı sütü’ olarak isimlendirilen bir akıntı görüle bilir.Bu durumlarda bebeğin göğsü sıkılarak büyümesinin engellenmesi üzere olağanüstü yanlış teşebbüs yapılmamalıdır. Bu türlü sıkılan göğüs dokusunda oluşacak nekroz (doku ölümü) iltihaplanmanın yanı sıra bilhassa kız çocuklarında ileri yaşlarda göğüs dokusunun gelişiminde deformitelere neden olabilir.

Yenidoğanda görülen bu tip göğüs büyümesi erkek çocuklarda iki hafta,kız çocuklarında ise birkaç ay içerisinde resen kaybolur.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖĞÜS BÜYÜMELERİ

Çocuklarda;çoğunlukla kızlarda,sekonder seks karakterleri ne ilişkin (pubik kıllanma gibi) bir belirti olmaksızın göğüs büyü meleri görülebilir.Başlangıçta göğüs areolası altında hassas bir kitle olarak kendini gösterir ve tedricen büyürler.Belirli bir vakit sonrada bizatihi kaybolurlar.Bu durum nadiren erkek çocuklarda görülebilir.

Bazen de küçük kız çocuklarında iki taraflı olarak hassas nodül halinde göğüs dokusunun tamamını tutan bir büyüme görülebilir.Bu durum mikroskopik olarak bağ dokusu hiperplazisi ve göğüs iltihabı olarak kıymetlendirilir.Herhangi bir tedavi gerektirmez.Kesinlikle biopsi önerilmez.Zira göğüs dokusu içerisindeki kanal harabiyetine ve ilerde gelişecek göğüs dokusunun formunda bozukluğa neden olabilir.

GÖĞÜS APSESİ: Göğüs apsesi çoğunlukla yenidoğanlarda görülür.Hikayelerinde doğumu takip eden birkaç gün içerinde göğüs de büyümeyi takiben kızarıklık lokal ısı artması formunda kendini gösterir.Lezyon şimdi küçük iken geniş spektrumlu bir antibiyotik verilerek tedavi edilir.Antibiyotiğe yanıt vermeyen olgularda apse drenajı gerekebilir.Meme apsesi çoğunlukla yenidoğan yaş kümesinde görülse de bazen daha büyük çocuklarda da görülebilir.

ADOLESAN PERİYODUNDAKİ ERKEK ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN GÖĞÜS
BÜYÜMESİ

Kimi erkek çocuklarda adolesan periyodunda göğüs büyümesi görülebilir.Bu kimi çocuklarda 5-6 yaşlarında da görülebilir.Büyüme muhakkak bir müddet devam ettikten sonra tabiatıyla küçülerek kaybolur.Büyüme çoklukla tek taraflıdır nadiren çift taraflı da olabilir.Büyümenin hayli uzun sürdüğü durumlarda göğüs dokusu cerrahi olarak çıkartılarak patolojik incelemesi yapılmalıdır.

ÇOCUKLARDA ÂLÂ HUYLU GÖĞÜS TÜMÖRLERİ

Çocuklarda göğüs tümörleri epeyce enderdir,çoğu da düzgün huyludur.

Adenofibroma: Çoğunluğu bağ dokusu elemanlarından oluşur ve hızlı büyümeleri habis tümör intibanı verirler.Bu tümörler çoğunlukla kız çocuklarında 10 yaşın üzerinde görülürler. Tümör sert kıvamda olup büyüme suratı değişik olmakla birlikte çoklukla hacimleri hızla artar.Kitle elle temasta hassas olabilirler.Üzerlerini kaplayan göğüs derisi parlak bir karakter kazanabilir.

Tedavi olarak; göğüs başı etrafındaki pigmende dokuda yapılan dairevi bir kesi ile göğüs dokusunu tahrip etmeden cerrahi olarak çıkartılır.

Kistler: En sık rastlanılan lezyonlardan biridir.Ebatları 0,5 – 1 cm civarındadır.Bazen daha büyük olabilirler.Boyları enlerinden daha büyük olup hassas olabilirler.Bu lezyonlar ekseriyetle göğüs başının çabucak altında,hareket ettirilebilir, deri yahut göğüs duvarına fiske değillerdir.Oldukça karakteristik olan bu kistler uzun bir müddet için kaybolur sonra tekrar ortaya çıkarlar.Kistler bazen epey büyük olabilirse de bu durum azdır.Oldukça büyük olanlar dışında rastgele bir tedaviyi gerektirmezler.Zira bunlar tabiatıyla vakit içerisinde kaybolurlar.Biyopsi önerilmez çünkü biyopsi göğüs dokusunda tahribata neden olabilir.Büyük kislerin içleri aspire edilebilir.Tanıda ultrasonografi yardımcı olur.

Çocuklarda ender olsada,lipoma,hemanjiom ve lenfanjiom her iki cinste de görülebilir.Bunlar çoklukla doğumdan kısa müddet sonra görülürler.Lipom ve lenfanjiomlar cerrahi olarak göğüs dokusunu zedelemeden çıkartılmalıdırlar.Hemanjiom (kan damarı yumağı) için beklemelidir.Bunlar 7-8 aylığa kadar büyürlerse de sonradan spondan olarak regresyona (gerilemeye) başlar ve kaybolabilirler.Hemajiomlar nadiren beklenenin üzerinde bir büyüme gösterirler ve göğüs dokusuna ziyan vermeden eksizyonları gerekebilir.Tanıda ultrasonografi ve doppler yardımcı olabilir.

ÇOCUKLARDA BERBAT HUYLU GÖĞÜS TÜMÖRLERİ

Gerek erkek gerek kız çocuklarında berbat huylu (maliğn) tümör görülmesi hayli azdır.Sadece memeyi tutan olgularda mastektomi,lenf nodüllerinin de tutulduğu olgularda radikal cerrahi gerekebilir.

ÇOCUKLARDA İKİDEN FAZLA GÖĞÜS BULUNMASI

Epeyce az görülen fazla göğüs koltuk altı ile karın bölgesi ortasında rastgele bir lokalizasyonda olabilir.Tedavi fazla göğsün cerrahi olarak çıkartılması biçimindedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir